Pomiń menu

Pytanie do Komitetów Wyborczych Lubartowa.

Ponieważ debata publiczna może przyjmować różne formy, nasze stowarzyszenie wystąpiło w formie pisemnej z zapytaniem do poszczególnych Komitetów Wyborczych Naszego Miasta.

Tematem korespondencji jest kontrowersyjna lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Treść pisma przedstawiamy poniżej: 

"Stowarzyszenie „Miasto Obywatelskie Lubartów” wyraźnie włączało się w dyskusję dotyczącą zmiany lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów z terenów objętych programem: „Czas na Lubartów- kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”, czyli obszarem pomiędzy ul. Lipową a Nowodworską, na tereny położone w granicach administracyjnych Gminy Lubartów znacznie oddalone od zabudowań mieszkalnych.
Dlatego bardzo nas interesuje jakie stanowisko w tej sprawie mają poszczególne komitety wyborcze. Czy kandydaci rozważają inne warianty, mogące przyczynić się do wypracowania kompromisu w tej sprawie?
Sądzimy, że wyrażamy w tym pytaniu zainteresowanie wyborców naszego miasta."

Stowarzyszenie Miasto Obywatelskie Lubartów

http://molubartow.comlu.com/
 

Miasto Obywatelskie Lubartów