Pomiń menu

Spotkanie mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej

Portal Nasza Kalwaria uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” prowadząc w gminie Kalwaria Zebrzydowska działania na rzecz rozszerzenia debaty publicznej o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych – za losy gminy.

Na spotkaniu, które zostało zorganizowane przez nasz Portal dyskutowano o bieżących problemach, szukano sposobu jak rozwiązać te najważniejsze, padły też konkretne propozycje i pomysły.

Na spotkaniu obecni byli wszyscy radni z Kalwarii Zebrzydowskiej: Barbara Pająk, Stanisław Nieciak, Robert Mikołajek i Piotr Janusiewicz, a także Przewodnicząca Rady Osiedla nr 1 Krystyna Madej. Z zaproszenia nie skorzystał Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krawczyński, a nieobecność Przewodniczącej Rady Osiedla nr 2 Zofii Warmuz, można w pełni zrozumieć.

Niestety mieszkańcy nie doczekali się na włodarza miasta. Augustyn Ormanty, który otrzymał pisemne zaproszenie, nie podjął i tym razem dialogu z mieszkańcami, warto po raz kolejny przypomnieć, że ostatnie otwarte spotkanie burmistrza z mieszkańcami miało miejsce w 2008 roku.

Zainteresowanie wczorajszym spotkaniem wyraził Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, który w przesłanym liście skierowanym do mieszkańców Kalwarii o zorganizowanej debacie pisał „Debata, pozwoli nie tylko wzmocnić poczucie odpowiedzialności za Małą Ojczyznę, ale również da możliwość przedstawienia odmiennego spojrzenia na sprawy miasta”

I faktycznie debata pokazała, że mieszkańcy chcą się troszczyć o swoją Małą Ojczyznę, na spotkaniu najwięcej mówiono o sprawach związanych z ochroną środowiska.

Mieszkańcy Kalwarii nadal są zaniepokojeni sprawą związaną z opłatą podwyższoną za korzystanie ze środowiska, mieszkańców nadal interesuje czy Marszałek Województwa nałoży na nasza gminę „karę” z tego tytułu. Obecny na spotkaniu Stanisław Kosek z kalwaryjskiego magistratu, starał się odpowiedzieć na dręczące wszystkich mieszkańców Kalwarii pytanie, jednak nie dał gwarancji, że opłaty podwyższonej Gmina Kalwaria uniknie.

Inne ekologiczne pytanie, które kilkakrotnie wracało na spotkaniu było związane ze śmieciami, ich segregacją, utylizacją i spaniem w piecach CO, pytano także o składowisko odpadów w Zebrzydowcach.

Mieszkańcy zwracali uwagę na fatalną jakość powietrza w Kalwarii, co wynika ze spalania odpadów w piecach CO, zaproponowano pomysł by gmina wprowadzała ulgi dla mieszkańców, którzy zakupią piece na tzw. „groszek”, proponowano także by Gmina prowadziła akcje proekologiczne,

Pytano także min. : o sprawę związano z budową Sali gimnastycznej przy ZS nr 1i ZS im. KEN, kolektory słoneczne, dlaczego tak często zmienia się plan zagospodarowania przestrzennego w gminie, poruszono problem związany brakiem kanalizacji na terenie gminy.

Zwrócono się do radnych o interwencje w sprawie ul. Bernardyńskiej, a także naprawy zniszczonego odcinka drogi , która prowadzi do Klasztoru.

Mieszkańcy mogli też pisemnie zapytać nieobecnych o dręczące ich problemy, przygotowano specjalne druki, mieszkańcy skorzystali z tej formy pytań do nieobecnych, większość z nich była skierowana do włodarza miasta, w najbliższych dniach zaprezentujemy te pytania i prześlemy do Burmistrza. Natomiast problemy , które zostały poruszone na spotkaniu opiszemy na naszym Portalu.

Więcej o tym spotkaniu na www.NaszaKalwaria.pl

A także na kanale TVNaszaKalwaria na YouTube : 

NaszaKalwaria.pl