Pomiń menu

Gdańsk: Bolączki Osowian, czyli diagnoza problemów lokalnych – odc.extra

 Gdańsk – Osowa: Zagospodarowanie przestrzenne

Jak po nitce do kłębka, tak od problemów "mniejszego kalibru" doszliśmy – jak się nam wydaje – do ich źródła. Można się przecież całkowicie zapętlić, próbując rozwikłać kwestie dojazdu do osiedla, poruszania się po nim, dostępności do placówek oświatowych, obiektów sportowych, kultury, rozrywki, miejsc rekreacji i wspólnych spotkań mieszkańców, jak i również estetyki dzielnicy. U podstaw tych osowskich bolączek jest sprawa zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie obserwujemy zjawisko "pocięcia dzielnicy na kawałki". Każda taka część planowana jest oddzielnie i w oderwaniu od pozostałych, najczęściej "na życzenie" właściciela. Inwestor pragnie oczywiście jak najwięcej zarobić na swoim przedsięwzięciu, czyli wybudować wiele mieszkań, które mogą być korzystnie sprzedane. I fakt ten zupełnie nie dziwi.

Wielu mieszkańców bulwersują działania władz miejskich w tym zakresie. A właściwie należałoby powiedzieć – ich brak. Miasto zwykle ulega sugestiom inwestorów, całkowicie zaniedbując infrastrukturę osiedlową.

Już podczas budowy mieszkańcy boleśnie odczuwają brak solidnych dróg dojazdowych. Trakty, które dotąd im służyły, utwardzone we własnym zakresie, stają się całkowicie nieprzejezdne. Również po zasiedleniu nowych budynków nie jest lepiej. Zwiększona ilość mieszkańców, to przecież więcej samochodów na ulicach, których … brak. Dewloper zobowiązany jest jedynie do wykonania uliczek wewnętrznych, a na ulice dojazdowe Miasto nie ma pieniędzy.

Zwiększenie intensywności zabudowy to więcej rodzin z dziećmi, którym trzeba zapewnić miejsce w przedszkolu, szkole. W Osowie najtrudniejsza sytuacja dotyczy podstawówki. Miasto nawet nie planuje obecnie budowy kolejnej. Więcej osowian – to również więcej pacjentów w przychodni, więcej osób, domostw, firm pod opieką policji, więcej chętnych do korzystania z niewielkiej ilości boisk, placów zabaw, parków…

A planiści dalej kroją "osowski tort" i każdy kawałek przyozdabiają po swojemu, nie zwracając uwagi na całość. Brakuje nadzoru nad koncepcją dzielnicy, a może brakuje w ogóle tej koncepcji. Nie zabezpiecza się terenów, obiektów, służących tym, którzy tutaj zamieszkają.

Obywatelski portal mieszkańców dzielnicy Gdańska www.osowa.com