Pomiń menu

Debata przedwyborcza w Głogoczowie

12 listopada 2010 roku Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa zorganizowało Spotkanie Przedwyborcze z Kandydatkami /Kandydatami na radnych. Impulsem do zorganizowania tegoż spotkania były wyniki sondażu przeprowadzonego na stronie www.glogoczow.pl, gdzie większość ankietowanych odpowiedziała: "taka debata jest potrzebna, pomoże wybrać kandydata".

Stowarzyszenie przystąpiło do ogólnopolskiej akcji społecznej Masz Głos, Masz Wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, dzięki czemu otrzymało bezpłatnie materiały promocyjne i informacyjne wykorzystane m.in. w trakcie debaty. Dodać należy, iż Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa jest jedyną organizacją z terenu gminy i powiatu Myślenice, która przystąpiła do akcji.

Do udziału w debacie zostali zaproszeni wszyscy startujący do rady gminy i rady powiatu Kandydatki / Kandydaci zamieszkali w Głogoczowie. Warunkiem udziału było potwierdzenie chęci uczestnictwa w podany w zaproszeniu sposób. Spośród 12 kandydatów, 7 zdecydowało się nawiązać taki rodzaj dialogu z Mieszkańcami. Były to Panie: Wiesława Syrek oraz Agnieszka Węgrzyn oraz Panowie: Jan Kantor, Jerzy Matuła, Robert Murzyn, Józef Sroka, Antoni Wierzba.
Kandydaci: Krystyna Wotus, Józef Tylek i Czesław Wierzba zasiedli w gronie widowni. Bogdan Stankiewicz oraz Ireneusz Pulchny nie byli obecni.

I w tym miejscu nasuwa się refleksja, – jakże łatwo powiedzieć "będę rozmawiał z Mieszkańcami, będę dla Mieszkańców, będę brał udział w spotkaniach…", a jakże trudniejsza jest realizacja składanych obietnic.W sumie w spotkaniu wzięło udział 30 osób. Cóż można powiedzieć? Pozostaje rozczarowanie: dlaczego tak mało? Wszak prawie wszyscy kandydaci uważają, że Głogoczów to bardzo aktywna wieś, bardzo zintegrowana z aktywnie działającymi organizacjami społecznymi. Gdzież więc Ci, którzy wsparliby swoją obecnością osoby biorące udział w spotkaniu? Gdzie Ci, którzy szepczą "po kątach" i krytykują wszystko i wszędzie? Wydaje się, że przed nową władzą stoi bardzo poważne zadanie: Kształtowanie postaw obywatelskich.Gdyby oceniać w tym roku postawę obywatelską wg systemu ocen szkolnych z klas 1 do 3, należałoby postawić "musisz jeszcze popracować". Tak więc mamy teraz czas na poprawę oceny, musimy pracować. Mamy nadzieję, że pracę podejmą także nowi radni, a za cztery lata po raz kolejny przystąpimy do egzaminu z nadzieją, że wynik będzie "wspaniale".

Monika Kobus

moderator spotkania oraz prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa