Pomiń menu

Przedwyborcze działania w Gminie Wólka

 

W czerwcu tego roku rozpoczęliśmy działania mające nam pomóc w przeprowadzeniu przedwyborczej debaty. Wójt wyraził zgodę na udział gminy w akcji, przeprowadzona została ankieta z mieszkańcami mająca wyłonić aktualne problemy gminy. Pomimo naszych starań, licznych rozmowach z Gminną Komisją Wyborczą, próbach skontaktowania się z kandydatami na stanowisko wójta musimy stwierdzić, że nie jesteśmy w stanie zorganizować przedwyborczej debaty. Trudno nam się oprzeć wrażeniu, że kandydaci nie chcą z nami współpracować, a co za tym idzie uczestniczyć w debacie.

            Jednocześnie wciąż prowadzimy akcje mające na celu zachęcić mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Na tablicach informacyjnych, drzewach, przed szkołami i Urzędem Gminy zawisły plakaty nawołujące do wzięcia udziału w wyborach. Ponad to w Urzędzie Gminy zostały umieszczone ulotki oraz gadżety zachęcające do wzięcia udziału w głosowaniu. Są one ogólnodostępne dla mieszkańców i cieszą się ich zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom w Gminie Wólka znacząco wzrośnie frekwencja w tegorocznych wyborach samorządowych.

            Naszą działalność rozszerzyliśmy o miasto Lublin. Główny nacisk położyliśmy na aktywizację najbliższej nam grupy – studentów. Jako członkowie Koła Studentów Socjologii KUL zorganizowaliśmy spotkanie ze studentami, podczas którego opowiedzieliśmy o akcji i wyborach samorządowych. Rozdaliśmy ulotki informacyjne, znaczki i długopisy. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Na ścianach KUL zawisły plakaty akcji „Masz głos, masz wybór”, które będą systematycznie wieszane aż do 21.listopada 2010 roku.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy byli  nam przychylni w naszych działaniach.

 

Studenci II roku Socjologii KUL