Pomiń menu

Masz Głos, Masz wybór w Głogoczowie

 PODSUMOWANIE AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

W ramach akcji Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa podjęło szereg działań mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców Głogoczowa na temat wagi wyborów samorządowych, a tym samym służących zwiększeniu uczestnictwa w wyborach ( działania pro-frekwencyjne).

1) Diagnoza problemów lokalnych na spotkaniach Partnerstwo dla Głogoczowa

W okresie od czerwca do września br Stowarzyszenie zorganizowało 3 spotkania przedstawicieli różnych organizacji społecznych, mieszkańców oraz władzy samorządowej. Spotkania pod hasłem Partnerstwo dla Głogoczowa służyły określeniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej oraz możliwości podjęcia działania w kierunku ich zaspokojenia.

2) Działania służące podniesieniu poziomu wiedzy oraz zainteresowania tematem wyborów samorządowych m.in.:

– przygotowanie artykułu w lokalnej gazecie „odNOWA” o kompetencjach radnych oraz promocja akcji: Znasz ich? Przekonaj ich
– przygotowanie gazetki ściennej tematycznej dotyczącej kompetencji Radnych oraz Wyborów Samorządowych 2010 w Domu Kultury.
– prowadzenie aktywnego linku na forum.glogoczow.pl, informowanie mieszkańców czego dotyczą wybory samorządowe
– bieżąca aktualizacja strony internetowej

3) Działania pro-frekwencyjne:

– akcja "Jak dopisać się do rejestru wyborców poza miejscem zameldowania", artykuł w lokalnej gazecie „odNOWA”, przygotowanie druków do odbioru w miejscowym Domu Kultury
– prowadzenie aktywnego wątku na forum.glogoczow.pl oraz informowanie mieszkańców o warunkach głosowania, informacja na plakatach promująca do aktywnego udziału w wyborach itd.

4) Działania po zaakceptowaniu list wyborczych:

– przygotowanie prezentacji kandydatów na stronie www.glogoczow.pl na podstawie formularzy wypełnionych przez kandydatów
– organizacja debaty z kandydatami na radnych, kampania Głosuj świadomie: stworzenie sylwetki Jaki powinien być radny/Jaka powinna być radna, dyskusja na ważne społecznie tematy
– dystrybucja materiałów promocyjnych otrzymanych w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór
 
Zauważalne mierzalne efekty:

1) wzrost frekwencji w stosunku do roku 2006,  spadek ilości nieważnych głosów w stosunku do roku 2006

 

 

liczba uprawnionych

liczba wydanych kart

frekwencja

liczba głosów

% ważnych głosów

ważnych

nieważnych

wybory samorządowe 2006

1950

808

41,44 %

749

59

92,93%

wybory samorządowe 2010

2147

1008

46,95%

967

41

95,93%

 2) wzrost wejść na stronę www.glogoczow.pl: zauważalny, ok. 30-procentowy wzrost oglądalności w odniesieniu do średniej z października nastąpił od 7 listopada (uruchomienie podstrony poświęconej wyborom samorządowym, kampania promująca debatę z kandydatami). Tendencja wzrostowa utrzymywała się do 15 listopada, kiedy obciążenie serwera było o 60% większe niż średnia dzienna z października. W kolejnych dniach czytelnictwo stron glogoczow.pl nieznacznie spadało, zachowywało jednak dobry, wyższy poziom w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. W powyborczy poniedziałek oglądalność serwisu wzrosła skokowo i była 2,7 razy większa w porównaniu do poprzednich dni, a odnosząc do średniej z października 3,5 razy większa.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa po raz pierwszy włączyło się w działania pro-frekwencyjne. Podkreślić należy, iż Stowarzyszenie było jedyną organizacja z powiatu myślenickiego realizującą Akcję. W związku z powyższym, uzyskane rezultaty uważamy za satysfakcjonujące. Jednocześnie stanowią one dobrą podstawę dalszych działań  skierowanych m.in. na podjęcie dialogu przez mieszkańców – świadomych obywateli z nowo wybraną władzą samorządową.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa