Pomiń menu

Monitorujemy powiat włocławski

 Gazeta  "Tu i Teraz" jest wydawana przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W  jej listopadowym numerze  (16/2010)  ukazały się materiały, które  jednoznacznie reklamują  jedną opcję polityczną, związaną  z osobami pracującymi w Starostwie we Włocławku.

Jednocześnie ukazał się materiał atakujący oponentów politycznych ww. grupy polityków.  W okresie kampanii wyborczej nie było to nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że gazeta „Tu i Teraz” jest finansowana ze środków pochodzących z podatków uiszczanych przez obywateli.

Czy taki sposób prowadzenia agitacji wyborczej jest zgodne z przepisami prawa? 

Przyglądamy się problemowi wykorzystywania stanowisk i instytucji administracyjnych do prowadzenia politycznych kampanii. Jednostronne publikacji w gazecie powiatowej są naruszaniem zasady równych szans dla wszystkich osób ubiegających się o mandaty przedstawicieli lokalnych społeczności.

Fundacja Ari Ari