Pomiń menu

Gdynia: Podsumowanie akcji

Nasze liceum wzięło aktywny udział w akcji profrekwencyjnej "Masz głos, masz wybór". Przeprowadzone działania były przede wszystkim skierowane do uczniów klas trzecich mających prawa wyborcze. W ramach akcji przygotowano gazetkę ścienną oraz internetową na temat samorządu terytorialnego. Następnie w szkole zawisły kampanijne plakaty mające skłonić uczniów do refleksji na temat potrzeby udziału w wyborach. Powstał również kącik kampanijny z dostępnymi dla uczniów materiałami promocyjnymi, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ostatnim akcentem akcji były poświęcone samorządowi terytorialnemu oraz tegorocznym wyborom specjalne lekcje przeprowadzone w klasach trzecich. Otrzymane materiały oraz prowadzona strona internetowa bardzo ułatwiły organizację kampanii. Po wyborach zostały przeprowadzone rozmowy z klasami trzecimi na temat udziału osób z prawami wyborczymi w wyborach w I turze. Zdecydowana większość potwierdziła, że stawiła się przy urnach i z większą świadomością zagłosowała. Z rozmów wynikało, że uczniowie orientowali się również w wynikach wyborów i śledzili wieczory wyborcze w mediach. Zatem cel kampanii przeprowadzonej w szkole został niewątpliwie osiągnięty. 

VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni