Pomiń menu

Stróża, gm. Kraśnik: Spotkanie z mieszkańcami

 Pierwsze spotkanie po wyborach odbyło się 5 grudnia.

Cel: zapoznanie mieszkańców ze stanem Gminy oraz przekazanie informacji dot.  najbliższych działań.

Efekt: rozpoczynamy kurs szydełkowania (ozdoby świąteczne) już o jutra. Powoli też powstaje grupa lokalnych liderów.

Dziękuję za udział w spotkaniu mieszkańcom, Radnym z Kolonii Stróży i Stróży oraz Panu Sołtysowi.

Monika Kądziela

Rozwój Gminy