Pomiń menu

Stowarzyszenie Civium Omnium Civitas – Podsumowanie Akcji Masz Głos Masz Wybór

 

Stowarzyszenie Civium Omnium Civitas przy kooperacji z „Kurierem Makowskim” oraz lokalną rozgłośnią radiową MFM zorganizowało w Makowie Mazowieckim dwie debaty (14 listopada oraz 2 grudnia 2010 r.) dla kandydatów ubiegających się o urząd burmistrza Makowa Mazowieckiego. Dodatkowo podczas pierwszej debaty możliwość zaprezentowania swoich programów wyborczych oraz kandydatów na radnych otrzymały wszystkie komitety wyborcze, które zgłosiły swoich kandydatów do rady miasta.
 
Debaty zostały poprzedzone szeroko zakrojoną akcją promocyjną akcji „Masz głos, masz wybór” w „Kurierze Makowskim” oraz na antenie radia MFM. Kilkakrotnie były przeprowadzane z przedstawicielami COC-u wywiady, brali oni również udział w tzw. wieczorach wyborczych jako eksperci. Zabiegali także na organizowanych spotkaniach o frekwencję w wyborach oraz racjonalny wybór burmistrza. Co więcej, obie debaty były na żywo transmitowane przez MFM; również posiadacze telewizji kablowej mogli usłyszeć relację na kanale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Jubilatka”. Informacje o debacie pojawiły się również w wersji plakatowej oraz na stronach internetowych i na tzw. forach społecznościowych (np.: Facebook). Redaktorzy „Kuriera Makowskiego” przeprowadzili również rzetelną kwerendę, która miała na celu zbadanie poziomu i rezultatów czteroletniej aktywności makowskich radnych – ukazała się ona następnie na lamach ich tytułu.
 
Za pośrednictwem „Kuriera Makowskiego” do organizatorów akcji „spływały” pytania od mieszkańców Makowa, co do których – ich zdaniem – powinni ustosunkować się kandydaci na burmistrza.
 
Przy tworzeniu regulaminu debat, obok przedstawicieli COC, uczestniczyli kandydaci, przedstawiciele ich sztabów oraz pozostali organizatorzy. Akceptacja zasad, według których skonstruowane oraz prowadzone były debaty, nastąpiła jednogłośnie na zasadzie konsensusu poprzez podpisanie publiczne regulaminu.
 
W pierwszej debacie uczestniczyło czterech z pięciu kandydatów na burmistrza Makowa. Z nagłych przyczyn zawodowych w przeddzień debaty zrezygnował, z udziału w niej, piąty z kandydatów (lekarz medycyny). Obie debaty przyciągnęły na miejsce spotkań około 250 osób każda (miejsce debat – Dom Weselny „Piast” oraz Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim). Równie liczne gremium – o czym zapewniała nas obsługa techniczna radia MFM oraz komentarze na licznych forach – słuchało debat przez radia w swoich domach.
Stowarzyszenie podjęło także próby zorganizowania debat w innych miejscowościach powiatu makowskiego. Jednak zarówno w Różanie oraz Płoniawach-Bramura zainteresowani udziałem w debatach, pomimo licznych prób, byli pojedynczy kandydaci. Stowarzyszenie nie chcąc być podejrzewane o wspieranie konkretnych kandydatów odstąpiło od organizacji spotkań, gdzie prezentować swoje poglądy mógłby tylko jeden z rywalizujących o głosy danej społeczności kandydat. 

CIVIUM OMNIUM CIVITAS