Pomiń menu

W Gdańsku nadal mamy głos, mamy wybór!

Portal Osowa.com brał udział w 2010 roku w akcji zachęcającej do aktywnego udziału w wyborach samorządowych w ramach kampanii "Masz głos, masz wybór". Byliśmy jedną z 380 organizacji, biorących udział w akcji, a jedną ze 122 grup nieformalnych.

Zorganizowaliśmy dwie z 244 debat z kandydatami do samorządu, byliśmy jednymi z 36 uczestników, którym udało się przeprowadzić więcej niż jedną debatę.

Znaleźliśmy się w grupie 102 organizacji, które przeprowadziły na swym terenie diagnozę problemów lokalnych. Wszystkie materiały znajdziecie Państwo w naszym serwisie: www.wybory.osowa.com

I choć te słowa podsumowania sugerują zakończenie działalności, to "nie składamy jeszcze broni". Uważamy, że integralną częścią wyborów samorządowych jest kampania na rzecz powstania rad jednostek pomocniczych. Stanowią przecież ważne wsparcie pracy rady miasta. Stąd też zaangażowanie Osowian w działania w sprawie zwiększenia kompetencji rad dzielnic, ułatwienia procedur ich powoływania.

Pisałam już Państwu, że mieszkańcy naszej dzielnicy są członkami Gdańskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Jeden z postulatów tego gremium – obniżenie progu frekwencyjnego w wyborach do rad osiedli – zostanie spełniony na najbliższym posiedzeniu RMG, w czwartek. 


Wśród radnych osiedlowych, członków grup inicjatywnych i osób, działających na rzecz dzielnic, narodziła się potrzeba stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń, koordynacji działań w interesie wzmocnienia roli jednostek pomocniczych w mieście. Tak powstał pomysł zawiązania Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic, które byłoby niezależne ideowo i organizacyjnie od jakichkolwiek partii politycznych. Jego rola ma polegać na integracji oraz wspieraniu działalności rad jednostek pomocniczych, podnoszeniu wiedzy i umiejętności osiedlowych radnych. Stowarzyszenie stawia na rozwój inicjatyw obywatelskich, wspieranie idei samorządności, aktywizację mieszkańców i upowszechnienie edukacji obywatelskiej.

Wśród założycieli są przedstawiciele gdańskich dzielnic: Nowy Port, Oliwa, Orunia – Św. Wojciech – Lipce, Osowa, Strzyża, Ujeścisko – Łostowice,  Wrzeszcz. Członkowie stowarzyszenia są otwarci na współpracę ze społecznikami ze wszystkich osiedli naszego miasta.

 

Obywatelski portal mieszkańców dzielnicy Gdańska www.osowa.com