Pomiń menu

W najbliższych dniach przyjdzie pora na podsumowanie projektu

Członkostwo Polski w UE otworzyło wiele możliwości. W tym m. in. w obszarze edukacji. Jesteśmy za ustawicznym kształceniem, w związku z tym zgłosiliśmy swoje uczestnictwo w Programie „Lubelski InQubator Ekonomii Społecznej” jak również komplementarnej z nim Akademii Umiejętności.
Czym jest Lubelski InQubator Ekonomii Społecznej? Jest to swego rodzaju firma consultingowa, która ułatwia start instytucjom ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego.
W ramach tego projektu odbyło się dziś tj. 11-08-2010 pierwsze spotkanie z przedstawicielami Faber Consulting. Mamy nadzieję na owocną współpracę.
Zakończenie projektu przewidziane jest na 30-04-2011.

Miasto Obywatelskie Lubartów