Pomiń menu

Trzebiatów "Decyduje Razem"

 W czwartek, 12 maja 2011r. w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie odbyło się pierwsze spotkanie roboczej grupy partycypacyjnej działającej w ramach programu "Decydujmy Razem".

Grupa 25 osób, w której znaleźli się członkowie organizacji pozarządowych, rad sołeckich, Urzędu Miejskiego, szkół, a także sami mieszkańcy rozpoczęła prace nad dokumentem Planu Aktywności Lokalnej.

Program „Decydujmy Razem" idealnie wpisuje się w plan działania nowych władz miasta i gminy, których celem jest budowanie oddolnej aktywności obywatelskiej mieszkańców. Budowanie mechanizmów partycypacji społecznej jest tym, na czym nam szczególnie zależy – powiedział Burmistrz Zdzisław Matusewicz, zachęcając uczestników do działania.

Zasadniczym jego celem jest wypracowanie i przetestowanie mechanizmów partycypacji społecznej,  dzięki którym administracja publiczna, szczególnie na szczeblu lokalnym, będzie skutecznie współpracować ze społecznością lokalną przy tworzeniu i wdrażaniu wybranych polityk m.in. w sferze rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ponadto partnerami projektu są: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja „Fundusz Współpracy".

Realizacja projektu związana będzie z powołaniem przez animatora projektu zespołu składającego się z urzędników, radnych, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców w celu opracowania dokumentu w jednej z polityk – w przypadku Trzebiatowa będzie to rozwój integracji oraz partycypacji społecznej mieszkańców po przez stworzenie i realizowanie Planu Aktywności Lokalnej.

Animatorem projektu jest Magdalena Walczak. Zadaniem animatora projektu jest zrekrutowanie zespołu partycypacyjnego, którego zadaniem będzie wypracowanie dokumentu integracji społecznej. Końcowym etapem będzie wdrożenie wypracowanego dokumentu Planu Aktywności Lokalnej i monitoring całego procesu.

Fort Rogowo