Pomiń menu

Trzebiatów w ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór

9 gmin z województwa zachodniopomorskiego włączyły się w akcję Masz Głos, Masz Wybór zorganizowaną przez Fundację Batorego oraz Szkołę Liderów pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

20 maja br., w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca działania, w której uczestniczył Łukasz Trawiński – koordynator akcji na terenie Gminy Trzebiatów. Konferencję otworzył marszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski, przedstawiając cele i założenia akcji. „To, że Państwo jesteście tu obecni świadczy o tym, że wasze samorządy chcą działać długofalowo i skoordynowanie. Wspólnoty lokalne są najlepszym miejscem do działania i aktywności obywatelskiej" – powiedział Marszałek.

Prof. Michał Kulesza, społeczny doradca Prezydenta RP, twórca reformy administracyjnej Polski w roku 1990 i 1998 przedstawił uczestnikom konferencji główne założenia prezydenckiej ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działania gmin. „Polski samorząd wyposażony jest w mechanizmy komunikacji z obywatelami, ale są one słabo wykorzystywane. Przez wszystkie lata po reformach samorząd zajęty był inwestowaniem w beton i asfalt. Teraz dzięki tej akcji i prezydenckiej ustawie zaczynamy inwestować w zaufanie społeczne. Ustawa, którą przygotowuje Prezydent pozwoli uruchomić instrumenty dialogu pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami." – powiedział prof. Kulesza.

Celem koalicji „Masz Głos, Masz Wybór" jest zainteresowanie obywateli sprawami lokalnych społeczności i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach.

Chcemy przyczynić się do ożywienia publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz zaszczepić poczucie współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców – za decyzje podejmowane w dniu wyborów.

Zależy nam na zwiększeniu frekwencji wyborczej i poprawie jakości wyborów oraz na zapewnieniu rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach i kandydatach.

Co roku kilkaset organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski podejmuje działania służące animowaniu partycypacji obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy.

Akcję społeczną Masz Głos, Masz Wybór organizują Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Fort Rogowo