Pomiń menu

Projekt Włocławek na Sesji Rady Miasta

Już w najbliższy wtorek – 31 maja 2011 roku na X sesji Rady Miasta Włocławek odbędzie się wystąpienie obywatelskie Stowarzyszenia Obywateli „Projekt Włocławek”. Jest inicjatywa przewodniczącego rady Stanisława Wawrzonkoskiego.
Wystąpienie przedstawiciela (Mariusz Sieraczkiewicz – Prezes Zarządu) Projektu Włocławek zainicjuje prezentacje organizacji pozarządowych na forum Rady Miasta.
Porządek obrad dostępny jest na stronie:
http://www.wloclawek.pl/aktualnosci/12723_44248.html

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek