Pomiń menu

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży z katowickich szkół

Rozpoczęliśmy realizację Etapu 2 zadania I przeprowadzając warsztaty samorządowe dla dzieci i młodzieży z Gimnazjum nr 14 w Katowicach-Janowie. Lekcje dotyczyły wspólnoty samorządowej i zasad komunikacji w gminie. W ramach realizacji zadania II przeprowadzone zostały także symulacje konsultacji społecznych. Zajęcia odbyły się 6 czerwca 2011 r., w III klasie gimnazjalnej o profilu informatyczno-matematycznym. Prowadził je dr Andrzej Kubica w ramach wiedzy o społeczeństwie. W zajęciach wzięło  udział 16 uczniów.

Uzyskaliśmy także zgodę na przeprowadzenie ww. warsztatów w następujących szkołach:
Gimnazjum Nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach przy ul. Sokolskiej 23 (w tym roku szkolnym, czerwiec 2011 r.)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, ul. Sienkiewicza 74 (w przyszłym roku szkolnym, wrzesień 2011 r.)
– IV Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Katowicka 54, (w przyszłym roku szkolnym, wrzesień 2011 r.)
Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratowników Górskich, ul. Medyków 27 (w przyszłym roku szkolnym, wrzesień 2011 r.).