Pomiń menu

Struktura samorządu gminy – lekcje WOS

Kontynuujemy realizację Etapu 2 zadania I oraz zadania II – przeprowadziliśmy kolejne warsztaty samorządowe dla dzieci i młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Wojciech Korfantego w Katowicach. Zajęcia odbyły się 7 czerwca 2011 r. Prowadziła je mgr Barbara Wilczak w ramach wiedzy o społeczeństwie. Udział w zajęciach wzięło 26 uczniów. Lekcje dotyczyły wspólnoty samorządowej i zasad komunikacji w gminie. Temat zajęć brzmiał: „Struktura samorządu gminy” – punktem wyjścia nauczycielka uczyniła ustawę o decentralizacji państwa z 1998 r., omówiła też kompetencje, strukturę i potrzeby gminy i powiatu, a także sposoby ich finansowania.

W ramach realizacji zadania II przeprowadzone zostały także symulacje konsultacji społecznych. Zajęcia także odbyły się 7 czerwca 2011 r. w ww. klasie. Nauczycielka omówiła z uczniami sposoby kontaktu obywatela z władzami lokalnymi, rodzaje protestów (pikieta, petycja, demonstracja, zgłoszenie radnemu itd.) oraz okoliczności i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych jako sposób na osiągniecie konsensusu między mieszkańcami gminy a przedstawicielami władz.

Kolejne zajęcia zostaną przeprowadzone w szkołach
Gimnazjum Nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach przy ul. Sokolskiej 23 (w tym roku szkolnym, czerwiec 2011 r.)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, ul. Sienkiewicza 74 (w przyszłym roku szkolnym, wrzesień 2011 r.)
– IV Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Katowicka 54, (w przyszłym roku szkolnym, wrzesień 2011 r.)
Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratowników Górskich, ul. Medyków 27 (w przyszłym roku szkolnym, wrzesień 2011 r.).