Pomiń menu

Spotkanie mieszkańców z przedstawicielem Urzędu Miejskiego

7 czerwca 2011 o godz. 18, w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Sienkiewicza 2 odbyło się w Tarnowskich Górach pierwsze spotkanie w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Mimo wysokiej temperatury pojawiło się ok. 20 przedstawicieli lokalnej społeczności. Zebranie rozpoczęło się krótkim wstępem na temat komunikacji w społeczeństwie obywatelskim. Następna część obejmowała przedstawienie głównych organizatorów oraz zadań w akcji, krok po kroku. Omówiła je koordynatorka akcji w Tarnowskich Górach- Karolina Stachowicz, a całości dopełniała prezentacja multimedialna. Następnie przyszedł czas na krótką wypowiedź przedstawiciela Urzędu Miejskiego- Krzysztofa Turzańskiego. Podkreślił on wagę takich inicjatyw oraz to, że w naszym mieście z komunikacją i tak nie jest najgorzej. Propozycje Stowarzyszenia Góry Kultury – organizatora akcji, na poprawę komunikacji w mieście, omówił Stanisław Torbus – przewodniczący Stowarzyszenia. W trakcie wywiązała się dyskusja na temat wymienionych propozycji, ale większość została uznana za trafne. Uczestnikom zostały rozdane konspekty, które zawierały krótki opis całej akcji oraz propozycje polepszenia komunikacji. Każdy, kto chciałby jeszcze coś dodać do tego tematu lub skomentować przedstawiony plan, może to zrobić wysyłając maila na adres stowarzyszenia: [email protected] do 21 czerwca.

Spotkanie z mieszkańcami poprzedziła informacja w prasie, w internecie, na portalach społecznościowych, stronie Gór Kultury i Urzędu Miejskiego oraz akcja plakatowania najważniejszych punktów miasta. Na zebraniu pojawił się też dziennikarz dodatku tarnogórskiego do Dziennika Zachodniego, przedstawicielka Tarnogórskiego Centrum Kultury oraz była radna tarnogórska.

Rezultatem pierwszej części zadania powinnien być dokument polepszający platformę komunikacyjną w mieście, który ustalałby reguły wiążące Urząd Miejski i pokazywałby mieszkańcom narzędzia do wpływania na decyzje samorządowców.

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki