Pomiń menu

Dzieci i ryby głosu nie mają

 Obywatele TAK. Bynajmniej nie tracą go w momencie postawienia krzyżyka na karcie do głosowania!

21 czerwca 2011r. o godzinie 16:00 w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza odbędzie się otwarte spotkanie mieszkańców Miasta Zamość z jego Władzami. Spotkanie odbędzie się pod hasłem „W stronę Dialogu”.

Stowarzyszenie „Projekt-Europa” uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Akcja ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami oraz angażowanie obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym miasta.

Pierwszym działaniem, w ramach Akcji, jest otwarte spotkanie Władz Miasta z jego Mieszkańcami, na którym zostaną przedstawione drogi komunikacji z władzami  oraz zadania samorządu na najbliższy rok. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli odnieść się do programu zaproponowanego przez Władze, zadać pytania i poprosić o wyjaśnienie.  

Celem uczestnictwa w akcji jest przekonanie ludzi o tym, że wyboru władz samorządowych nie dokonuje się raz na cztery lata, tylko trwa on podczas całej kadencji. Akcja ma zaprosić mieszkańców do współuczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji dla ich lokalnej społeczności.

W tym roku Miasto Zamość oraz jego mieszkańcy będą mieli szansę uczestniczenia w tej ogólnopolskiej akcji , a dzięki temu także rywalizowania o tytuł SUPER SAMORZĄD 2011.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu z ramienia Stowarzyszenia „Projekt-Europa” jest Barbara Kolbus (Tel. 698 065 342, email: [email protected]).

 

Stowarzyszenie "Projekt-Europa"