Pomiń menu

Forum organizacji pozarządowych Gminy Łubianka – zaproszenie

 

Kamila Łajczak – Radna Gminny Łubianka

 

SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW

na

 „FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY ŁYBIANKA”

 

***

Celem Spotkania jest poinformowanie środowisk zaangażowanych w tworzenie
potencjału gminy Łubianka o kierunkach działań na rzecz kreowania rozwoju
gospodarczego i kulturowego regionu.

 

Efektem spotkania będzie platforma współdziałania pomiędzy wszystkimi stowarzyszeniami, organizacjami i kołami zrzeszonymi na naszym terenie  w celu budowania potencjału konkurencyjnego gminy Łubianka.

 

W spotkaniu wezmą udział organizacje i stowarzyszenia Gminy Łubianka oraz goście z Urzędu Marszałkowskiego, którzy przedstawią możliwości wsparcia działań
ze środków zewnętrznych. Podczas spotkania zostaną również zaprezentowane najlepsze praktyki Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica.

 

 

***

 

Spotkanie  odbędzie się 21 czerwca br. o godz. 19.00

w Centrum Kultury w Łubiance

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Łubiance