Pomiń menu

Miasto i Gmina Mordy w konkursie Super Samorząd 2011

Miasto i Gmina Mordy w konkursie Super Samorząd 2011

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Mordy przystąpił do konkursu  Super Samorząd 2011 realizowanego w ramach akcji „Masz głos, Masz wybór” i organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Celem Konkursu jest budowa dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawa zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji  na poziomie lokalnym.

Warunkiem Konkursu jest zrealizowanie zadań:

1.       „Jak rozmawiać i współpracować?”

2.       „Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa”

3.       „Otwarta gmina”

4.       „Co się będzie działo w naszej gminie”

W ramach Konkursu zostaną zorganizowane spotkania z przedstawicielami samorządu, instytucji, organizacji i wszystkich chętnych mieszkańców. Ponadto zostaną opracowane i opublikowane dokumenty: „Zasad komunikacji i współpracy”, „Zasady udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej”. Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne oraz ankiety: „Czy wiesz gdzie znaleźć potrzebne Ci informacje?” i „Czy wiesz jak się włączać w proces kształtowania przestrzeni publicznej w gminie?”.

Szczegółowe informacje będą się pojawiać na stronie www.mordy.pl i www.mgok.mordy.pl

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach