Pomiń menu

Radna Stanisława Wermińska wspiera Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach

21 czerwca 2011 r. w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki przy ul. Franciszkańskiej 25 w Katowicach odbyło się spotkanie z radną Stanisławą Wermińską. W zebraniu uczestniczył również Bogdan Nowak – Przewodniczący Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej oraz pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.
Podczas spotkania omówiono:

1.      przebieg przedsięwzięć zrealizowanych przez MBP w ramach konkursu Super Samorząd 2011

2.      model idealnej komunikacji w gminie – w toku dyskusji ustalono, że:

a)      zachodzi potrzeba wsparcia finansowego publikacji wydawanych przez Radę   Jednostki (zwiększenie nakładu biuletynu do 6000 szt. na kwartał)

b)      „Nasze Katowice” – informator miejski, powinien być miejscem, w którym    winny być publikowane informacje o uchwałach

c)      zachodzi potrzeba zwiększenia ilości tablic informacyjnych, na których mieszkańcy mogliby znaleźć informacje o dyżurach radnych oraz programie sesji Rady Miasta  

3.      przygotowany przez MBP projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz drogi jej zatwierdzenia (zebranie podpisów radnych)

4.      realizację kolejnych zadań w ramach konkursu Super Samorząd 2011, w tym plan przeprowadzenia sprawozdania z posiedzenia komisji Rady Miasta planowanego na październik 2011 r.

Spotkanie ze Stanisławą Wermińską miało na celu przygotowanie się do otwartego spotkania radnej z mieszkańcami, które planujemy zrealizować w najbliższym czasie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach