Pomiń menu

Mieszkańcy gminy Mordy są na "TAK"

Spotkanie w Wojnowie (gm. Mordy) zapoczątkowało cykl spotkań Samorządu z mieszkańcami w ramach konkursu Super Samorząd 2011, który jest częścią akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Skuteczne narzędzia w komunikacji pomiędzy samorządowcami, instytucjami i mieszkańcami miasta i gminy Mordy to główne zadanie dla uczestników konkursu Super Samorząd 2011. Podczas spotkania w Wojnowie przedstawiono główne założenia akcji, do której Urząd Miasta i Gminy Mordy przystąpił razem z Ośrodkiem Kultury. Tworzenie i podtrzymywanie właściwych relacji między władzami a mieszkańcami to kierunek, w którym władze chcą podążać. Efektywna komunikacja pomiędzy samorządowcami i mieszkańcami ma być osiągnięta poprzez większe otwarcie Urzędu na ich sugestie. Dialog o istotnych dla wszystkich sprawach ma być prowadzony regularnie i systematycznie, a współdziałanie i współpraca mają być kluczem do wprowadzenia partycypacyjnego modelu działania w Mieście i Gminie Mordy.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbyło się w Wojnowie (gm. Mordy) było bardzo udane i rozpoczęło się od przedstawienia zebranym zasad akcji Masz Głos, Masz Wybór i konkursu Super Samorząd. Realizując założenia Programu, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jerzy Wąsowski, zastępca Burmistrza Elżbieta Szopka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Franczuk, radni – Kazimiera Pogorzelska i Krzysztof Chaciński, konsultowali z mieszkańcami sprzedaż budynku po nieczynnej już szkole. Obecni na spotkaniu Małgorzata Danielak-Chomać (prezes Fundacji "Szansa") i Jan Michalik (dyrektor Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach) przekonywali zebranych do planu utworzenia w niszczejącym budynku szkoły dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych. Zebrani na spotkaniu mieszkańcy jednomyślnie przychylili sie do propozycji władz i przedstawicieli Fundacji "Szansa".

Rewitalizacja niszczejącego budynku i otwarcie w nim nowej szkoły to prawdziwa "szansa" dla całej gminy, zwłaszcza że jej mieszkańcy mieli ogromny wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji o losie obiektu.

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach