Pomiń menu

Spotkanie informacyjno-inaugurujące konkurs Super Samorząd w gminie Piszczac

15 czerwca o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac, w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór odbyło się spotkanie informacyjno-inagurujące konkurs Super Samorząd 2011, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Lokalni PL”, Gminną Bibliotekę Publiczną i Urząd Gminy Piszczac.

Podczas spotkania ogłoszono przystąpienie Gminy Piszczac do ogólnopolskiego konkursu Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Omówiono rolę głównego zadania konkursu czyli: budowa dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawa zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym. Spotkanie uzupełniono wykładem na temat komunikacji w społeczeństwie obywatelskim.

Następna część obejmowała przedstawienie pozostałych zadań i celów akcji. Krok po kroku omówiła je koordynatorka akcji w Gminie Piszczac, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Lokalni PL”Karolina Brodzik, a całości dopełniała prezentacja multimedialna „Efektywny model komunikacji w gminie”.

Następnie przyszedł czas na krótką wypowiedź przedstawicieli Gminnej Biblioteki Publicznej – dyrektor Janiny Świrskiej i Przewodniczącego Rady Gminy Piszczac – Mirosława Melańczuka. Podkreślali oni rolę i potrzebę udziału w podobnych inicjatywach. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja na temat wymienionych propozycji, spośród których zostały wyłonione najbardziej trafne standardy komunikacji dla naszej wspólnoty. Na podstawie tych wytycznych, opracowaliśmy projekt zarządzenia o współpracy z władzami gminy. Opracowany projekt przekazaliśmy władzom samorządowym. W wyniku wspólnych prac doszło do ostatecznego ustalenia treści zarządzenia Wójta Gminy Piszczac – Jana Kurowskiego.

 

Gminna Biblioteka Publiczna z Piszczaca

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Lokalni PL" z siedzibą w Piszczacu