Pomiń menu

Zasady komunikacji i współpracy w Gminie Piszczac

Przyszedł czas na rozpowszechnienie i opublikowanie wspólnie opracowanych przez mieszkańców „Zasad komunikacji i współpracy w gminie Piszczac”. Celem tego działania jest popularyzacja wypracowanych wcześniej narzędzi komunikacji, zachęcenie członków społeczności do korzystania z nich oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat możliwości komunikacji.

Aby rozpowszechniać wspomniany zestaw będzie prowadzona promocja konkursu przede wszystkim na gminnych uroczystościach min. na zbliżających się Dniach Gminy Piszczac, przekażemy rekomendacje dla wszystkich radnych i sołtysów aby promowali akcję, rozpoczniemy plakatowanie gminy, opublikujemy zestaw w lokalnej prasie i mediach.

Gminna Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Lokalni PL” rozpoczęli realizację Etapu 2 zadania I przeprowadzając warsztaty samorządowe dla dzieci z gminnych szkół. Lekcje dotyczące wspólnoty samorządowej i zasad komunikacji w gminie połączono z wystawą fotograficzną „Gmina Piszczac – tradycja i współczesność” oraz wystawą poświęconą twórczości Czesława Miłosza.

W ramach realizacji zadania lekcje instruktażowe zostaną przeprowadzone w klasach gimnazjalnych w ramach wiedzy o społeczeństwie i na lekcjach wychowawczych po okresie wakacyjnym w nowym roku szkolnym. Już teraz uzyskaliśmy zgodę na przeprowadzenie ww. warsztatów w szkołach.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Piszczacu

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Lokalni PL" z siedzibą w Piszczacu