Pomiń menu

Zadanie I. finalizowane w Makowie Mazowieckim!

Członkowie Fundacji „Kocham Maków” 20 czerwca 2011 r. uczestniczyli w kolejnym roboczym spotkaniu z Burmistrzem Makowa Mazowieckiego Panem Januszem Jankowskim, któremu towarzyszyła „szefowa” makowskiego Wydziału Promocji Pani Nina Rakowska.

Przedmiotem spotkania były prace nad skonkretyzowaniem działań, które należy zrealizować podczas projektu Super Samorząd.

Rozmawialiśmy także o potrzebie unowocześnienia kanałów komunikacyjnych, tak by przepływ informacji w gminie był jeszcze skuteczniejszy. Wśród najważniejszych konstatacji po spotkaniowych wymienić należy dwie: konieczność kształcenia obywatelskiego makowskiej młodzieży oraz potrzeba budowy szeroko zakrojonej i spójnej sfery społeczno-obywatelskiej. 

 

 

Fundacja Kocham Maków