Pomiń menu

Nowe karty usług w Gminie Bobrowniki

W dniu 22 czerwca Urząd Gminy Bobrowniki przekazał na ręce swoich Sołtysów i Radnych informator zawierający zaktualizowany zakres kompetencji poszczególnych referatów oraz pracowników Urzędu Gminy. Przekazane informacje zostaną w najbliższym czasie opracowane w formie broszury i skierowane do wszystkich mieszkańców gminy.

Działanie to realizowane jest pod hasłem Super samorząd i ma na celu poprawę relacji na linii mieszkańcy-samorząd.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Lepsza Gmina"