Pomiń menu

Trzy nowe narzędzia komunikacji w Świętochłowicach

Fundacja "Wspólne Świętochłowice" finalizuje działanie nr 1 w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór. W dniu 27 czerwca 2011 złożyliśmy w Urzędzie Miasta pismo z prośbą do Prezydenta Miasta o wprowadzenie w Świętochłowicach nowych narzędzi komunikacji z mieszkańcami.

Z powodu ogłoszonej w naszym mieście żałoby po tragicznym pożarze, w którym zginęło 5 osób, odwołaliśmy zaplanowane na 27 czerwca otwarte spotkanie z Radnym, podczas którego mieliśmy dyskutować na temat zasad komunikacji mieszkańców z samorządem. Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w dwóch krokach.

1) Podczas rozmów z organizacjami pozarządowymi oraz branżowymi, zostały wytypowane 3 narzędzia komunikacji, które mają ułatwić mieszkańcom przepływ informacji. Wspólnie ustaliliśmy, że dla różnych mieszkańców przydatne będą różne narzędzia.

  • Dla internautów pomocne będzie utworzenie jednolitych adresów mailowych dla wszystkich Radnych w domenie swietochlowice.pl (np. [email protected]). Taka zasada spowoduje ułatwienie dostępu do kontaktu elektronicznego z każdym Radnym.
  • Dla osób korzystających z tradycyjnych przesyłek pocztowych ułatwieniem będzie imienne oznaczenie skrzynek pocztowych, mieszczących się w Urzędzie Miasta. Usprawni to dotarcie listów i przesyłek do konkretnych Radnych.
  • Powinny również zostać podjęte próby dotarcia do mieszkańców nieuczestniczących aktywnie w życiu społecznym. Do tego celu pomocna będzie ankieta z ważnymi pytaniami dotyczącymi losów miasta, która co najmniej raz w roku powinna trafiać do mieszkańców.

2) Uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór – Zbigniew Nowak oraz Dariusz Jurczyk przeprowadzili indywidualne rozmowy z mieszkańcami Świętochłowic, w czasie których zebrali podpisy popierające wprowadzenie powyższych zasad w liczbie 163.

Treść naszego pisma do Prezydenta Miasta Pana Dawida Kostempskiego dostępna jest na naszej stronie: www.wspolneswietochlowice.pl

Mamy nadzieję, że uda się wprowadzić w życie proponowane przez nas narzędzia. Będzie to pierwszy krok w kierunku poprawy przepływu informacji w naszym mieście.

Fundacja "Wspólne Świętochłowice"