Pomiń menu

TVP Katowice objęła patronat nad działaniami MBP w ramach konkursu

Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach objęła patronatem medialnym działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, ktorego częścią jest konkurs Super Samorząd 2011. Uzyskaliśmy możliwość umieszczenia informacji o wszystkich organizowanych w ramach konkursu przedsięwzięciach na stronie internetowej naszego patrona medialnego.

Lokalne media są niezbędnym ogniwem umożliwiającym kontakt przedstawicieli władz samorządowych z obywatelami, ponieważ w ich przekazie dominuje odwołanie do miejscowej rzeczywistości. Są one podstawowym źródłem informacji, z którego mieszkańcy miasta czerpią wiedzę o najbliższym otoczeniu społecznym. Dlatego też ich czynny udział w konkursie Super Samorząd 2011 jest tak istotny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach