Pomiń menu

Krótka relacja ze spotkania z Panią Burmistrz Nysy Jolantą Barską

21 czerwca 2011 roku w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie odbyło się spotkanie mieszkańców  Nysy z Panią Burmistrz Jolantą Barską.

Tematem spotkania było omówienie sposobów i możliwości komunikowania się  ze swoim samorządem. W pierwszej części Pani Burmistrz przedstawiła zainteresowanym jak funkcjonuje nyski samorząd i podległe mu organy oraz wskazała jak szukać i gdzie się udać, by uzyskać potrzebne informacje.

W drugiej części mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań. Najczęściej pytano o zagospodarowanie przestrzenne naszego miasta, prace przy renowacji zabytków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się sprawy związane z modernizacją tamy na rzece Nysa Kłodzka  oraz zapytania o tereny przeznaczone pod budowę sklepów wielkopowierzchniowych. Młodzi uczestnicy poruszyli sprawę Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz problemy wolontariatu. Na wszystkie pytania Pani Burmistrz udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

W wyniku pytań i dyskusji Pani Burmistrz zobowiązała się do umieszczania projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu w celu możliwości zgłasznia uwag i wniosków. Każdy uczestnik spotkania otrzymał od Pani Burmistrz ulotkę pt. "Dowiedz się co zrobi Twoja Gmina w 2011 roku".

Spotkanie z Burmistrz Nysy zostało poprzedzone akcją informacyjną poprzez plakaty, zaproszenia i ulotki.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie