Pomiń menu

Ponad 800 osób oglądało w Internecie sesję Rady Miejskiej w Trzebiatowie

 

30 czerwca br. obradowała sesja Rady Miejskiej, która po raz pierwszy w historii trzebiatowskiego samorządu transmitowana była w Internecie. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2010, w którym deficyt budżetowy wyniósł 13,5 mln zł a łączne zadłużenie Gminy Trzebiatów na dzień 31 grudnia 2010 wyniosło blisko 40 mln zł.

Tak duże zadłużenie spowodowane jest decyzjami poprzedniej władzy – powiedział Rady Józef Kubiak.

Zadłużenie Gminy jest już maksymalne, wynosi blisko 60% budżetu i w najbliższym czasie nie możemy zaciągać więcej pożyczek, a tym samym zablokowane są inwestycje gminne na najbliższe lata – wyjaśnił Burmistrz Trzebiatowa.

Radni zdecydowali także o poszerzeniu składu liczbowego Komisji Rewizyjnej z 5 do 7 osób i tym samym radny Stanisław Sitarski oraz Henryk Pijarowski zostali jej członkami.

Uważam, że radny Stanisław Sitarski powinien zostać członkiem Komisji Rewizyjnej, ale to radni podejmą ostateczną decyzję – powiedział Artur Cirocki, przewodniczący Rady. Za takim składem komisji było 10 radnych. Radna Helena Handor i Jan Kaniewicz byli przeciwko.

Przybyli na sesję mieszkańcy byli zdziwieni brakiem uchylenia przez radnych mandatu Wiesława Dąbrowskiego z Mrzeżyna. Mimo, iż on sam pismem z dnia 20 czerwca br. do Przewodniczącego Rady zrzekł się wykonywania funkcji radnego, radni klubu „Idziemy Razem" nie wygasili mu mandatu. Radny Wiesław Dąbrowski jest pracownikiem Urzędu Morskiego w Szczecinie i tym samym jako radny nie może łączyć tych obu funkcji jednocześnie.

 

 

Fort Rogowo