Pomiń menu

Gmina Piszczac zachęca mieszkańców do konkatów z radnymi

Po kolejnych konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Piszczac przekazano nam, że nadal brakuje informacji o tym nad czym głosują radni.

Mieszkańcy nie wiedzą o istnieniu strony internetowej gminy, narzekają na małą ilość tablic informacyjnych – słabe ich oznaczenie i nie korzystanie z nich.

Dużo dyskutuje się o przyczynach słabego oddźwięku o piszczackich inicjatywach i imprezach w lokalnej prasie oraz mediach, a nawet na słabe oplakatowanie gminy. Zaproponowano większą promocje i dostępność gazetki gminnej, która jest dużym źródłem informacji dla mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Melańczuk powiedział, że mimo usilnych starań władz samorządowych informacje niestety ciągle nie docierają do mieszkańców gminy.

Jeżeli chodzi o frekwencję na zebraniach i gminnych spotkaniach jest ona niewielka. Od lat władze próbują tę sytuację zmienić, dlatego też cieszą się z uczestnictwa w konkursie. Aby zachęcać mieszkańców do aktywnego włączenia się w budowanie nowego oblicza gminy a zarazem udział w konkursie Super Samorząd 2011 wybraliśmy gminne uroczystości wykorzystując liczne przybycie mieszkańców do promocji założeń konkursu.

Akcje przeprowadziliśmy 25-26 czerwca podczas „Dni Gminy Piszczac” i 3 lipca w trakcie „Jarmarku Jagiellońskiego”. Za pomocą lokalnych imprez pragniemy zachęcić uczestników do częstszych kontaktów ze swoimi Radnymi oraz czynnego udziału w sprawach gminy.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Lokalni PL" z siedzibą w Piszczacu