Pomiń menu

Wakacyjne rozstrojenie

Na dzień 21 czerwca zostało zaplanowane spotkanie Władz Miasta z jego mieszkańcami. Na spotkaniu Władze reprezentowane były przez Wiceprezydenta Tomasza Kossowskiego oraz Sekretarza Karola Garbulę, stawili się nieliczni Radni, jeden z przewodniczących Osiedli miejskich. Wartym podkreślenia jest fakt, że dopisały nasze lokalne media.

Niestety …. Na spotkaniu mieszkańców reprezentował tylko jeden z obywateli – Prezes zamojskiej fundacji.

Z powyższych powodów spotkanie nie doszło do skutku. Władze chcąc jednak usprawnić współpracę na linii urząd – mieszkaniec, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Projekt-Europa” przystąpiły do pracy nad projektem zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez urząd miasta i inne jednostki organizacyjne miasta.

Projekt zarządzenia jest dostępny zarówno na stronie Miasta Zamość (http://www.zamosc.pl/zamosc.php?get=news,845,0) , jak i Stowarzyszenia „Projekt-Europa” (http://projekteuropa.free.ngo.pl/).

Konsultacje społeczne projektu zaplanowane są na 15 lipca 2011r. i odbędą się w godzinach 17:00 -18:00 w zamojskiej Restauracji Verona (Rynek Wielki 5, Zamość).

Stowarzyszenie "Projekt-Europa"