Pomiń menu

Obywatelu masz głos, skorzystaj z niego

W ramach I zadania akcji Masz Głos, Masz Wybór powstał przy współpracy władz Miasta Zamość oraz Stowarzyszenia „Projekt-Europa” projekt zarządzenia w sprawie ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez urząd miasta. Projekt ten został w dniu 15 lipca poddany konsultacjom społecznym.

W piątkowym spotkaniu, które odbyło się w jednej z zamojskich restauracji, uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele świata mediów (dziennikarze z Gazety Zamojskiej, Kuriera Lubelskiego oraz Telewizji Kablowej Zamość) oraz Stowarzyszenia „Projekt-Europa”.

Mimo niedużej frekwencji, zebrane osoby przedstawiły wiele ciekawych pomysłów. Pomysły te poprzez, o ile zostałyby wcielone, dopełniałyby wcześniej przygotowany projekt. Mieszkańcy zgłaszali również swoje propozycje drogą elektroniczną m.in. poprzez facebook’a oraz lokalne forum internetowe.

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie Miasta Zamość pod linkiem: http://www.zamosc.pl/zamosc.php?get=news,845,0

Niebawem na podstawie spisanych uwag powstanie „biała księga”, która będzie zawierała wskazówki mieszkańców dla władz miasta pt. "Propozycje dróg komunikacji i współpracy w Mieście Idealnym. Projekt społeczny" .

 

Barbara Kolbus

 

Stowarzyszenie "Projekt-Europa"