Pomiń menu

Jak rozmawiać i współpracować w Olsztynku?

Na to pytanie i wiele innych odpowiadali uczestnicy spotkania, które odbyło się 13 lipca br. w MGOKu, w ramach konkursu Super Samorząd 2011. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, w tym Burmistrzowie, Radni Rady Miejskiej, Przewodniczący Rad Osiedli, a także mieszkańcy Olsztynka.

Na wstępie scharakteryzowano ogólne założenia konkursu. Następnie głos zabrał Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, który omówił sposoby prowadzenia konsultacji  w Gminie Olsztynek oraz wykorzystywane narzędzia, w tym procesie. W dyskusji aktywnie uczestniczyli przybyli mieszkańcy, zwracając uwagę na wiele istotnych kwestii. Goście mówili nie tylko co należałoby poprawić, ale przede wszystkim przedstawiali swoje propozycje.

Okazuje się, że mieszkańcy oczekują większej dostępności radnych. Informacje o dyżurach, ukryte gdzieś na tablicy przed ratuszem to stanowczo za mało! Pojawiły się sugestie, aby organizować dyżury w różnych miejscach. W tym miejscu mogę powiedzieć, że od pewnego czasu wspólnie z Biblioteką w Olsztynku pracuje nad zainicjowaniem spotkań radnych z mieszkańcami właśnie w tej instytucji.

Szczególną uwagę poświęcono problemowi z tablicami informacyjnymi, które dość często stanowią zlepek różnych, często mało czytelnych, informacji i ogłoszeń. Pojawiły się propozycje zmierzające do rozwiązania tego problemu, chociażby poprzez kontrolę i ucywilizowanie tych miejsc, korzystając z dobrych praktyk innych gmin.

Komentowano również nową stronę Olsztynka (www.olsztynek.pl), która cieszy się coraz większą popularnością. Ciekawa szata graficzna oraz dostęp do aktualnych informacji zachęca coraz więcej mieszkańców do odwiedzania witryny. Mieszkańcy zaproponowali także kilka usprawnień organizacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Olsztynka.

Kolejnym etapem w konkursie Super Samorząd 2011 jest opublikowanie i rozpowszechnienie zestawu rekomendacji „Zasady komunikacji i współpracy”. Celem tego działania jest upowszechnienie omówionych na spotkaniu narzędzi komunikacji między mieszkańcami, a władzami samorządowymi oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z nich.

Już teraz zachęcam Państwa do uczestnictwa przy realizacji kolejnych zadań. Zorganizujemy jeszcze kilka spotkań, na których będzie możliwość wyrażenia swoich opinii, sugestii, propozycji. Dzięki wypracowanemu modelowi komunikacji w gminie będziemy informować, edukować i angażować mieszkańców do działań na rzecz wspólnoty samorządowej, dlatego powinniśmy wypracować go wspólnie!

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej