Pomiń menu

Jak rozmawiać i współpracować?

Przygotowując się do realizacji tego zadania postanowiliśmy spotkać się z Burmistrz Gminy Trzciel Panią Marią Górną-Bobrowską. Na spotkaniu tym przedstawiliśmy zasady i regulamin konkursu Super Samorząd 2011.

Pani Burmistrz bardzo życzliwie podeszła do pomysłu zorganizowania spotkania, na którym porozmawiamy o zasadach komunikacji i przepływu informacji. Ze względu na już zapełniony grafik zajęć postanowiliśmy zorganizować to spotkanie dopiero 15lipca.

Postanowiliśmy również zaprosić na to spotkanie radnych i mieszkańców z całej Gminy Trzciel, a grupa młodzieży postanowiła transmitować na stronie Stowarzyszenia przebieg spotkania na żywo. Do promocji spotkania wykorzystaliśmy przysłane nam plakaty. Od razu też odkryliśmy pierwszą niedoskonałość strony internetowej Gminy. Podane były nazwiska radnych bez numerów telefonu i miejscowości, jakie radni reprezentują. Z tego powodu nie dotarliśmy do wszystkich radnych.

Plan spotkania obejmował dwa punkty:

1.     Jak rozmawiać i współpracować – budowa dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi;

2.     Sprawy bieżące wsi i gminy.

W spotkaniu uczestniczyło 32 mieszkańców wioski oraz dwoje radnych, kilku sołtysów i mieszkańców innych miejscowości. Po przywitaniu wszystkich i przedstawieniu planu zebrania poinformowaliśmy wszystkich o przystąpieniu Stowarzyszenia już po raz trzeci do akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz o celach i zasadach uczestnictwa i zadaniach, jakie mamy wykonać.

Rozpoczęliśmy dyskusję jak wygląda komunikacja w naszej Gminie i to ze strony mieszkańców, a radni i Pani Burmistrz ze swojej strony. Poruszyliśmy też sprawy, naszym zdaniem, niepełnej strony www Gminy (przykład: brak danych kontaktowych z radnymi). W wyniku przeprowadzonej dyskusji doszliśmy do kilku wniosków:

1.     Stowarzyszenie opracuje w najbliższym czasie dokument – Model komunikacji w Gminie Trzciel i poprzez obecnych radnych przedstawi go Radzie Gminy celem przyjęcia przez Radę zaproponowanych rozwiązań,

2.     Pani Burmistrz poinformowała zebranych mieszkańców, iż uważa, że będzie spotykać się z mieszkańcami przynajmniej raz na kwartał (wywołało to życzliwą aprobatę, ponieważ dotychczas spotkanie raz w roku było dużym osiągnięciem),

3.     Pani Burmistrz zobowiązała się do jak najszybszego uporządkowania strony www Gminy oraz poinformowała o już niedługim wprowadzeniu Programu E-urząd, który poprawi znacznie kontakt mieszkańców Gminy z Urzędem Gminy,

4.     Wspólnie ustalono również zwracanie się z prośbą do księży proboszczów o przekazywanie „z ambony” najważniejszych informacji dotyczących mieszkańców,

5.     Ustanowić osoby odpowiedzialne za tablice ogłoszeniowe. Często wiadomości Gminy są po prostu zaklejane innymi ogłoszeniami.

W drugiej części spotkania mieszkańcy poruszyli wiele bieżących spraw dotyczących samego Chociszewa jak i Gminy Trzciel. Wiele spraw, jak to często bywa, było poruszonych po oficjalnym zakończeniu.

Przygotowany dokument – Model komunikacji w minie zostanie niezwłocznie przesłany do programu Masz Głos, Masz Wybór po skonsultowaniu go z radnymi i wypracowaniu ostatecznej wersji możliwej do przyjęcia przez Radę Gminy.

 

Chociszewo – Wspólna Przyszłość