Pomiń menu

Nowe narzędzia komunikacji z Radnymi w Świętochłowicach

Miło nam zakomunikować, iż Prezydent Miasta Pan Dawid Kostemspski przychylił się do naszego wniosku z dnia 27 czerwca 2011r i Urząd Miasta rozpoczął tworzenie jednolitych adresów mailowych dla świętochłowickich Radnych w domenie swietochlowice.pl

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od Prezydenta zawarta została również informacja, iż ujednolicony system mailowy funkcjonuje już wśród pracowników Urzędu. Jest to więc świetna okazja aby obie informacje promować w naszym mieście.

Również Kancelaria Rady Miasta za wsparciem Przewodniczącego RM Pana Marka Palki rozpoczęła imienne oznaczanie skrytek pocztowych świętochłowickich Rajców. Wnioskowaliśmy o uruchomienie tego narzędzia we wniosku z dnia 27 czerwca, jednak pozostawało to właśnie w gestii KRM. 

Prezydent wyraził również zainteresowanie przeprowadzeniem w naszym mieście ankiet, które mają pomóc w diagnozie problemów i potrzeb, które nurtują mieszkańców.

Przed nami akcja informacyjna, która pomoże nam w dotarciu do mieszkańców z wiadomością o nowych narzędziach komunikacji w Świętochłowicach

 

Fundacja "Wspólne Świętochłowice"