Pomiń menu

Miasto Mława – nowocześnie w Internecie

Nawiązując do spotkań prowadzonych w naszym Mieście mieszkańcami  wiemy, jak ważna jest rola komunikacji – nie tylko tej tradycyjnej, ale także elektronicznej. Cały czas pracujemy nad tym, aby komunikacja rozwijała się przez Internet, gdyż jest to w dzisiejszych czasach jedno z najprężniej rozwijających się narzędzi komunikacyjnych dających bardzo wiele możliwości i udogodnień dla mieszkańców. Ta forma komunikacji pozwala na czytelny i jasny przekaz informacji – nie jest ograniczona czasem, gdyż wszelkich zmian można dokonywać na bieżąco.

Samorząd otwiera punkty w których mieszkańcy naszego Miasta mogą wejść i korzystać z Internetu nieodpłatnie, ruszył program pomocy dla osób niepełnosprawnych, które mają problem z wyjściem z domu – zaplanowano przekazać im  komputery z dostępem do Internetu aby mogli komunikować się bezpośrednio z samorządowcami i przedstawicielami poszczególnych jednostek. Cały czas staramy się więc wychodzić naprzeciw wymaganiom naszych mieszkańców, chcemy pozostawać z nimi w stałym kontakcie.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem uchwały dotyczącej ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez Samorząd a dotyczących bezpośrednio życia w naszym Mieście. Chcemy pójść o krok dalej i oprócz informowania przez Internet chcemy nawiązać dialog i wprowadzić forum internetowe, które w sposób łatwy, szybki i przejrzysty pozwoli na prowadzenie konsultacji społecznych w ważnych sprawach dotyczących nas wszystkich , tak więc z początkiem października komunikacja internetowa będzie nie tylko dawała i umożliwiała odbieranie informacji ale również stanie się narzędziem do prowadzenia dialogu i odbierania informacji bezpośrednio od mieszkańców. Chcemy, aby to nasi mieszkańcy mogli informować nas o Tym co uważają za priorytety jeżeli chodzi o prowadzone zmiany i prace w naszym mieście.
Internet daje nam możliwość zapoznawania się z obradami sesji Rady Miasta, istnieją zakładki dotyczące pracy organizacji pozarządowych, działa Biuletyn Informacji Publicznej, można kontaktować się i zadawać pytania Burmistrzowi Miasta – cały czas w sposób nowatorski rozwijamy możliwość prowadzenia dialogu społecznego .
Pod koniec grudnia tego roku ruszy interaktywna strona Urzędu Miasta, jest to nadal unikatowe rozwiązanie w skali naszego kraju. Przy pomocy takiej strony, każdy z mieszkańców będzie mógł bez wychodzenia z domu, wirtualnie załatwić wiele spraw, uzyskać odpowiedzi lub umawiać się na spotkania w dogodnym dla niego terminie. Kontakty z mieszkańcami będą łatwe proste, dające zadowolenie i satysfakcję.

Mławskie Forum Aktywnych Kobiet