Pomiń menu

Sesja Nadzwyczajna w Środzie Wielkopolskiej

Radni ze Środy Wielkopolskiej udowodnili, że społeczeństwo ma prawo głosu i sesje Rady Miejskiej to również okazja dla nich, by uzyskać odpowiedź na swoje pytania, możliwość do wypowiedzenia się na temat mniej lub bardziej kontrowersyjnych kwestii.

Mieszkańcy przekonali się również, że Radni, to nie tylko osoby, którym mówi się "dzień dobry", gdy mija ich się w drodze do pracy/ domu/ sklepu, to takze osoby, ktore zostaly przez nich wybrane, by reprezentować ich w Radzie Miejskiej. 

Tym samym 8 sierpnia 2011 r. mimo przerwy wakacyjnej, odbyla się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie powstania Stołówek Gminnych, która budziła wiele kontrowersji, pytań, które wymagały wyjaśnienia. Pod wnioskiem podpisało się 9 radnych.

 

Młodzieżowa Rada Miejska w Środzie Wlkp.