Pomiń menu

Fundacja "Kocham Maków" – spotkanie z mieszkańcami w Makowie Mazowieckim

Fundacja „Kocham Maków’ oraz Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki mają zaszczyt zaprosić na spotkanie w ramach ogólnopolskiego projektu „Super Samorząd”, którego inicjatorami są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia 2011 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Makowie Maz. Celem jego jest poinformowanie mieszkańców Makowa Maz. o wszczętych pracach dotyczących budowy dialogu między społeczeństwem a władzą oraz skuteczniejszym przepływie informacji na poziomie lokalnym w Naszym Mieście.

Fundacja Kocham Maków