Pomiń menu

System powiadamiania mieszkańców – Maków Mazowiecki

26 sierpnia (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim odbyło się spotkanie, którego celem było poinformowanie mieszkańców  miasta o wszczętych pracach dotyczących budowy dialogu między społeczeństwem a władzą oraz skuteczniejszym przepływie informacji na poziomie lokalnym.

Na spotkaniu przedstawiony i przedyskutowany został również projekt zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia „Systemu powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Fundacji, Burmistrz Makowa Maz., radni miejscy, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy oraz redaktorzy mediów lokalnych.  

Fundacja Kocham Maków