Pomiń menu

Konsultacje społeczne – Obwodnica Złotoryi

W związku z podjętymi przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu przygotowaniami do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Złotoryi, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Celem ich prowadzenia w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest skuteczne upowszechnianie informacji o projekcie oraz uzyskanie użytecznych uwag i opinii w jego sprawie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu:
Materiał informacyjny do konsultacji społecznych-budowa obwodnicy miasta Złotoryja – plik do pobrania w formacie PDF

Mapa poglądowa – plik do pobrania w formacie PDF
Mapa obiektów i obszarów chronionych – plik do pobrania w formacie PDF

Rozkłady stężeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz poziomu hałasu – plik skompresowany (ZIP) do pobrania zawierający mapy z formacie JPG – uwaga duży plik (8,0 MB)

Z materiałami w formie papierowej można zapoznać się w:
• siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, pok. 120
• Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja,
• Urzędzie Miasta Złotoryja, ul. plac Orląt Lwowskich 1,59-500 Złotoryja

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektów prosimy kierować do firmy Biprogeo Projekt Sp. z o.o.:
• w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected],
• w formie listów na adres:
Biprogeo-Projekt Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław,
• faksem na numer: +48 71 364 33 095.

Uwagi oraz opinie będzie można również przekazać podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w sali kinowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury przy ul. Reymonta 5 w dniu 9 września 2011 r. o godzinie 16.00.

Materiały informacyjne dot. projektu są również dostępne na specjalnej stronie internetowej http://www.biprogeo.wroc.pl/konsultacje.html

Termin zgłaszania uwag i opinii upływa 16 września 2011 r

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Złotoryja