Pomiń menu

Debata: prawa i obowiązki mieszkańca Gminy Alwernia

Celem spotkania będzie podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców Gminy, które pozwolą im i zachęcą ich do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia (Nowa-Alwernia.pl)

Miejsce i czas: Alwernia, Rynek 2 (Samorządowy Ośrodek Kultury), 23 września. godz. 18.00.

Planowany przebieg spotkania:

1. Krótka część artystyczna wprowadzające do spotkania,

2. Wprowadzenie i prezentacja gości oraz celów spotkania,

3. Wypowiedzi ekspertów w zakresie praw i obowiązków mieszkańców Gminy w takich dziedzinach jak:

a) bezpieczeństwo publiczne i sposób jego organizacji na obszarze gminy,

b) gospodarka odpadami w gminie, a w szczególności najbliższe zmiany w tym zakresie,

c) rola samorządu w kształtowaniu oferty kulturalnej,

d) zdania gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,

e) rola samorządu w kształtowaniu dostępu do opieki społecznej i opiek zdrowotnej,

f) usługi komunale świadczone przez gminę,

g) wpływ i rola mieszkańców w kształtowaniu działalności samorządu.

4. Odpowiedzi na pytania mieszkańców.

5. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Spotkanie będzie moderowane przez członka Stowarzyszenia (Wojciech Olszewski). Na spotkaniu w roli ekspertów wystąpią:

– Tadeusz Arkit, Poseł na Sejm RP,

– Bogusław Mąsior, Senator III i IV kadencji.

Przebieg dyskusji: Każdy z ekspertów będzie mógł wypowiedzieć się w wyżej wymienionych dziedzinach w czasie około 2-3 min. po krótkim wprowadzeniu przez moderatora. W drugiej części spotkania eksperci będą mogli odpowiedzieć na pytania mieszkańców.

Debata organizowana jest w ramach projektu pn. „Zwierciadło Alwerni – gminny facebook” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ten stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem dotyczący aktywności obywatelskiej oraz niestabilności wyborczej. Jednym z najbardziej istotnych skutków tego problemu jest małe zaangażowanie obywateli w życie społeczne wspólnoty. Zjawisko to bezpośrednio mierzone jest absencją wyborczą. Każdorazowo wyniki frekwencji w wyborach samorządowych potwierdzają, że mniej więcej co drugi obywatel uprawniony do głosowania rezygnuje z przysługującego mu prawa.

W trakcie tej debaty jak i w trakcie realizacji całego projektu promujemy również akcję Masz Głos, Masz Wybór.

 

 

Nowa Alwernia