Pomiń menu

Porozumienie Organizacji Pozarządowych w Złotoryi

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z Legnicy ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu złotoryjskiego na spotkanie, którego celem jest zainicjowanie Porozumienia Organizacji Pozarządowych.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana analiza sytuacji organizacji pozarządowych z terenu powiatu złotoryjskiego. Kolejnym krokiem będzie wspólne wypracowanie założeń do deklaracji współpracy między organizacjami pozarządowymi, zawierającej cele i działania Porozumienia. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Starostwa Powiatu Złotoryjskiego

Spotkanie odbędzie się 20 września 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Plac Niepodległości 8,  godz. 14.00 – 16.30. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 16 września 2011 r.                                                                                            

Kontakt:

Marta Wiśniewska-Zawierucha, [email protected] tel.: 76 862 58 25

Harmonogram konferencji:

14.00 – uroczyste otwarcie konferencji przez Starostę Złotoryjskiego

14.05 – analiza sytuacji organizacji pozarządowych w powiecie złotoryjskim

14.35 – wypracowanie treści deklaracji współpracy organizacji pozarządowych.

16.30 – zakończenie konferencji