Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Miejska w Złotoryi – reaktywacja

30 września 2011 r. w Zespole Szkół Zawodowych im.mjra.Henryka Sucharskiego w Złotoryi odbedzie się debata pod tytułem „Młodzież w działaniu – młodzieżowa rada miejska w Złotoryi”. Celem debaty jest zebranie podczas dyskusji rekomendacji, które posłużą do reaktywacji młodzieżowej rady w Złotoryi.

Debata organizowana jest pod szyldem akcji Masz Głos, Masz Wybór – konkurs Super Samorzad 2011.  Pomysłodawcą debaty jest Stowarzyszenie Młodzi Demokraci w Złotoryi. Spotkanie będzie moderował Jakub Jagiełło – uczestnik Szkoły Moderatorów.

Podczas debaty przedstawiciel SMD Złotoryja – Piotr Płomiński – zaprezentuje zaproszonym gościom a w szczególności zgomadzonej młodzieży wyniki ankiet przeprowadzonych na temat młodzieżowych rad w złotoryjskich szkołach średnich. W spotkaniu będzie uczestniczyła grupa ekspertów składających się z przedstawicieli władz lokalnych, szkół, mediów i organizacji pozarządowych. Szczególne miejsce i głos w debacie należeć będzie do przedstawicieli młodzieży dla których młodzieżowa rada miasta ma stać się „kuźnią lokalnych liderów”.

Zapraszamy do debaty