Pomiń menu

Udane konsulatcje

20 września w sali obrad Urzędu Miejskiego w Pieszycach odbyły się konsultacje Programu Współpracy Gminy Pieszyce z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska zobligowana jest do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia takiego programu do końca listopada roku poprzedzającego rok, którego program dotyczy. Spotkanie prowadził zastępca burmistrza Pieszyc – Paweł Brzozowski.

Spotkanie miało na celu wspólne wypracowanie treści programu, ale było także okazją do przedstawienia osiągnięć poszczególnych organizacji, wymiany doświadczeń i przedstawienia problemów z jakimi na co dzień borykają się organizacje pozarządowe działające w naszej gminie.

Na zaproszenie do konsultacje odpowiedziało 8 organizacji. Przedstawiciele sześciu z nich przybyli osobiście:

  • Towarzystwo Motoryzacyjne Autoklub Świdnicki – prezes Andrzej Dobosz,
  • ULKS Sowa Pieszyce – prezes Artur Walicki, wiceprezes Stanisław Warchoł,
  • Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny w Pieszycach – s. Małgorzata Kuczma, s. Magdalena Hoppe,
  • SL SALOS Pieszyce – prezes Krzysztof Jankowski,
  • Stowarzyszenie „Być Dla Pieszyc” – skarbnik Regina Drążczyk,
  • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Pieszyce – przewodniczący zarządu Edward Szatkowski.

Pisemnie do programu współpracy odniosły się również Stowarzyszenie Heyoka oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Dzierżoniowie.

Wymiernym efektem spotkania są następujące ustalenia – propozycje, które wpisane zostanę w treść programu:

  • stworzenie drukowanego katalogu organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Pieszyce,
  • opracowanie kalendarza imprez organizowanych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe,
  • prezentacje organizacji na Dniach Pieszyc 2012 (w szczególności organizacji sportowych),
  • uwzględnienie we współpracy gminy i organizacji dwóch ważnych wydarzeń, które odbędą się w 2012 roku tj.: Mistrzostwa Europy  w Piłce Nożnej „Euro 2012” i 50-lecie nadania praw miejskich Pieszycom.

Kolejnym etapem konsultacji będzie przesłanie wszystkim organizacjom wypracowanego Programu Współpracy (z uwzględnieniem propozycji i zmian jakie nastąpiły w wyniku spotkania) do ostatecznej akceptacji bądź do wskazania kolejnych sugestii.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Pieszycach