Pomiń menu

Otwarcie o zdrowiu w Gminie Tarnowo Podgórne

Otwarta debata o stanie zdrowia mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne była częścią sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 września. Wnioski będą podstawą prac przy tworzeniu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. 

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu, które doprowadzić ma do stworzenia w najbliższej przyszłości Gminnego Programu Ochrony Zdrowia i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, przyjęli przedstawiciele grup i instytucji odpowiadającej za tego rodzaju problematykę na terenie naszej Gminy. Swoją obecnością zaszczyciły nas też przedstawicielki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Starosty Powiatowego. Przybyli także mieszkańcy Gminy zainteresowani wspierania przez Gminę szeroko rozumianych działań prozdrowotnych.

Na wstępie debaty sformułowaliśmy diagnozę stanu zdrowia naszych mieszkańców, określiliśmy podstawowe potrzeby oraz zagrożenia w tej dziedzinie. Dokonaliśmy inwentaryzacji i przeglądu placówek, jakie w tej sferze działają na terenie Gminy.

W dalszej części określiliśmy wszystkie środki finansowe przeznaczone przez Gminę na ochronę zdrowia w ostatnim okresie. Dokonaliśmy też przeglądu wszystkich programów prozdrowotnych w tym profilaktycznych.

Z powyższej analizy wynikło, że Gmina Tarnowo Podgórne robi w dziedzinie ochrony zdrowia swoich mieszkańców zdecydowanie więcej niż przewiduje to delegacja ustawy o samorządzie gminnym, lecz zdecydowanie mniej niż oczekują tego nasi mieszkańcy! Goście jako fachowcy w dyskutowanej dziedzinie wskazali nam szereg problemów, które przy współudziale Gminy pragnęliby rozwiązać ku polepszeniu standardów ochrony zdrowia na naszym terenie. Wskazywano m.in. na informatyzację obsługi poszczególnego pacjenta, dłuższe kontrakty z NFZ, zwiększenie finansowania rehabilitacji ruchowej przez NFZ, popularyzację wszelkich szczepień, w tym odbudowę zaufania rodziców do szczepień małych dzieci, nowe badania profilaktyczne i przesiewowe, otwarcie punktu tzw. zdrowotnego informatora pacjenta.

Sporo głosów dotyczyło promowania przez Gminę zdrowego stylu życia, tworzenia przez władze Gminy wszechstronnych warunków aktywnego życia i wypoczynku, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

Podobnej analizie Rada poddała obszar pomocy osobom niepełnosprawnym. W obrębie tej problematyki największe emocje wywołała sprawa konieczności przyspieszenia budowy Gminnego Domu Samopomocy. Spośród najważniejszych problemów w tej sferze wymieniano kompleksową pomoc osobom z niepełnosprawnością umysłową oraz ich rodzinom.

Opisywana debata była pierwszym krokiem do stworzenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Koordynatorem prac jest I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska – Szkurat.

Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy