Pomiń menu

Zdrowotny Informator Pacjenta

Jest pierwszy efekt otwartej debaty o zdrowiu, która odbyła się w Tarnowie Podgórnym 20 września – Gmina będzie pośredniczyć w procesie rejestracji w projekcie Zdrowotny Informator Pacjenta.

Podczas debaty, wśród licznych wniosków i spostrzeżeń, padła informacja o możliwości sprawdzenia Świadczenia medyczne, leki, nazwy przychodni lekarzy rodzinnych bez wychodzenia z domu. Wojewódzki Oddział NFZ uruchomił bowiem Zdrowotny Informator Pacjenta – system, który umożliwia wszystkim ubezpieczonym w NFZ sprawdzenie on-line z jakich usług medycznych pacjent korzystał, jakie wykupił leki oraz u kogo składał deklaracje POZ. Propozycję współpracy na linii NFZ – Gmina przy propagowaniu tego projektu wśród mieszkańców Gminy złożyła Naczelniczka Wydziału Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej NFZ w Poznaniu. Już podczas debaty pomysł spotkał się z aprobatą uczestników. 

Ze strony Gminy proponujemy następujące rozwiązanie: Na portalu www.poziom-wyzej.pl w zakładce Zdrowie lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy dostępny jest wzór wniosku. Należy go wypełnić i złożyć do 30 listopada w zaklejonej kopercie z dopiskiem „wniosek NFZ” w Biurze Obsługi Mieszkańca lub sołtysom.

Wszystkie wnioski dostarczymy do NFZ. Każdemu zostanie przyznany indywidualny login i hasło, które – również jako zabezpieczona przesyłka – wrócą do Urzędu Gminy i będą do odebrania w Biurze Obsługi Mieszkańca. Od tego momentu można korzystać z systemu z dowolnego komputera,  w dowolnym czasie, bez żadnych ograniczeń. Procedurę rejestracji można również przejść samodzielnie korzystając ze strony: www.nfz-poznan.pl/zip.

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy Gminy znalazła się w również październikowym numerze gazety lokalnej „sąsiadka~czytaj”.

Agnieszka Rzeźnik