Pomiń menu

Informacja ważna rzecz! Burmistrz Olsztynka wydał zarządzenie

W ostatnim czasie Burmistrz Olsztynka wydał Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez Urząd Miejski.

Dokument ten ma na celu rzeczywiste dotarcie z informacją o sprawach gminy do wszystkich grup społeczności lokalnej.

Podstawowymi sposobami komunikacji, zgodnie z dokumentem, są przedewszystkim: Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.olsztynek.pl), strona internetowa Olsztynka (www.olsztynek.pl), tablice ogłoszeniowe i informacyjne, ewentualnie: oficjalne profile gminy na portalach społecznościowych oraz innych stronach internetowych, korespondencja pocztowa lub elektroniczna, spotkania z mieszkańcami, newsletter oraz prasa lokalna. W Zarządzeniu określono również standardy, do których zaliczono przede wszystkim terminowość, komunikatywność, właściwe skierowanie oraz wyeksponowanie przekazywanej informacji.

Osoby zarządzające zobowiązano na bieżąco monitorować funkcjonowanie przyjętych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem zgodności działań z przepisami oraz skuteczności dotarcia informacji do zainteresowanych grup wśród społeczności gminy.


SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej