Pomiń menu

Ankietyzacja Lubartowa w sprawie lokalizacji ZZO

Poznaliśmy właśnie wyniki ankiety. Jako współtwórcy tego badania, chcemy podzielić się z Państwem naszymi uwagami.

Jeżeli posłużyć się terminologią wojskową – odnieśliśmy zwycięstwo w walce o zmianę lokalizacji ZZO.

Znajdą się osoby, które w różny sposób będą interpretowały wyniki ankiety, jednakże dla nas są dowodem, że przez cały czas trwania sporu o lokalizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wyrażaliśmy obawy większości mieszkańców, związane z funkcjonowaniem Zakładu w tym miejscu.
Okazało się również, że z naszą świadomością ekologiczną nie jest wcale tak źle.
Zwolennicy lokalizacji zarzucali nam roztaczanie przed mieszkańcami straszliwej wizji nieszczęść, wynikających z fantazji i strachu, a nie z wiedzy na temat faktycznego działania tego typu zakładów.
Jednakże większość mieszkańców podzieliła argumenty przeciwników lokalizacji. Niektórymi z nas powodowała przezorność, innymi – pamięć złych doświadczeń.
Chcemy sortować, widzimy taką potrzebę, jednak mamy ograniczone możliwości z powodu nieprawidłowego systemu odbioru odpadów segregowanych, niedostosowanego do potrzeb mieszkańców, którego nie zmieni budowa najnowocześniejszej nawet sortowni.
Raport końcowy z wynikami ankiety, który został dziś upubliczniony jest – w naszym przekonaniu – końcem sporu o lokalizację ZZO w Lubartowie, a jednocześnie powinien stanowić początek dla poważnych negocjacji w gronie reprezentantów samorządu ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Skorzystaliśmy z zaproszenia Władz do udziału w pracach nad ankietą, traktując go, jako obowiązek, wynikający z prowadzenia kilkuletniej kampanii informacyjnej na rzecz przeniesienia obecnej lokalizacji ZZO.
Dzisiaj świętujemy.

Miasto Obywatelskie Lubartów